Společně se sestrou jsme se rozhodly prodat byt z dědictví po mamince. V bytě jsme vyrostly a měly k němu stále citový vztah. Prodej jsme odkládaly, i když jsme si byly vědomy skutečnosti, že máme každá své bydlení a za byt tedy jen zbytečně platíme poplatky. Přes sestry kamarádku jsme dostaly kontakt na paní Opatrnou. Velice rychle se v celé situaci zorientovala, pomohla nám nejen s bezproblémovým prodejem bytu, ale i s právním servisem, katastrem a v neposlední řadě s vyklizením bytu a předáním na novou majitelku.  Ač jsme byly na začátku přesvědčeny, že zvládneme byt prodat samy, zpětně musím říci, že je dobré se obrátit na profesionály, kteří svoji práci dělají dobře. Tímto paní Mgr. Martině Opatrné moc děkujeme i za její lidský přístup a maximální nasazení.